Vacatures GFC'33

Vacatures GFC'33

Voorzitter

07-03-2019

Voorzitter

Voorzitter

Plaats in de vereniging : Bestuurslid en aanspreekpunt alle leden (lid dagelijks bestuur)

Taken
• Voorbereiden/ leiden bestuursvergaderingen (1 keer per maand);
• Voorbereiden/leiden Algemene Leden Vergadering (1 keer per jaar);
• Vertegenwoordiging van vereniging naar buiten (o.a. naar Gemeente, KNVB, andere verenigingen);
• Toezicht houden en verantwoordelijkheid nemen voor de juiste uitvoering van statuten, huishoudelijk reglement, aangegane en te sluiten contracten, uitvoeren besluiten ledenvergadering;
• Volgen van externe ontwikkelingen en deze zo nodig afstemmen op de organisatie van de vereniging;
• Samen met overige bestuursleden opstellen en uitvoeren van beleid;
• Aanwezig en aanspreekbaar zijn, aandacht tonen, mensen bij elkaar brengen, trachten conflicten op te lossen;
• Ontvangst en contacteren andere besturen
• Uitvoeren schorsingen en royementen
• Aanspreekpunt voor commerciële zaken en communicatie
• Het voorzitten van de vergaderingen van het hoofdbestuur met de afdelingsbesturen, commissies, trainers, verzorgers, afvaardiging selectie, leiders, vrijwilligers.
• Huldigen jubilarissen tijdens de algemene ledenvergadering.
• Voordragen van potentiële ereleden tijdens de algemene ledenvergadering.
• Het mede-aanstellen c.q. verlengen van contracten van trainers en verzorgers.
• Contacten onderhouden met de KNVB en het regelmatig bezoeken, samen met andere bestuursleden van de regiovergaderingen.
• De vereniging vertegenwoordigen bij recepties, jubilea e.d.
• Het verzorgen van het openingswoord bij sponsorbijeenkomsten.
• Actief zijn in het medebepalen van het sponsorbeleid.
• Het mede zorgdragen voor een goed vrijwilligersbeleid.
• Het motiveren en stimuleren van de diverse afdelingsbesturen en commissies binnen de vereniging.
• Het mede zorgdragen voor een goede sfeer en sportiviteit binnen de vereniging.
• Actief deelnemen aan werving vrijwilligers en kaderleden.

Reageren op de vacature

Upload voor CV bestand

Kies bestandWijzigVerwijder


* = verplicht
Vacature Titel
Scheidsrechter Scheidsrechter senioren (1.6.3)
Voorzitter Voorzitter
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!