Cookie beleid GFC'33

De website van GFC'33 is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Privacybeleid

Privacybeleid

Privacy verklaring | Uw Privacy

GFC’33 is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor haar leden, vrijwilligers en medewerkers. Daarom willen wij u in dit privacy beleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop GFC’33 persoonsgegevens verwerkt.

Uiteraard worden persoonsgegevens van leden, vrijwilligers, medewerkers, gebruikers van apps en bezoekers van de website www.GFC33.nl met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt GFC’33 zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Welke persoonsgegevens hebben wij van u.

Bij aanmelding als lid, vrijwilliger of medewerker van GFC’33 heeft u aan ons de volgende persoonsgegevens verstrekt:

Gewone Persoonsgegevens

 • Voornaam, achternaam en tussenvoegsels
 • Adres, postcode en woonplaats
 • Telefoonnummer vast en/of mobiel
 • E-mail adres
 • Geslacht en nationaliteit
 • Geboortedatum en geboorteland
 • Bankrekeningnummer


Verder hebben wij van u (niet door u verstrekt)

 • Lidmaatschapsnummer KNVB
 • Ingangsdatum lidmaatschap
 • Verenigingsfunctie (indien anders dan speler)


Bijzondere Persoonsgegevens

 • Pasfoto en eventueel foto’s van wedstrijden en/of activiteiten
 • BSN-nummer en Salarisgegevens (enkel voor betaalde medewerkers) 


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], om de situatie op te lossen.

Het kan voorkomen dat u of uw kind op één van onze foto's op de website staat gepubliceerd. Mocht u bezwaar hier tegen hebben dan kunt u een verzoek tot correctie (bijvoorbeeld door het onherkenbaar maken van het gezicht) of complete verwijdering hiervan sturen naar [email protected]

 

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens.

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor GFC’33 uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt:

 • Ledenadministratie, contributieheffing, informatieverstrekking (bijvoorbeeld nieuwsbrief via e-mail), uitnodigingen (bijvoorbeeld vrijwilligersavond) en teamindelingen.
 • Inschrijflijst vrijwilligers werk
 • Uw pasfoto wordt gebruikt voor de digitale spelerspas.
 • Uw mobiel nummer kan gebruikt worden in een WhatsApp groep.
 • Foto’s van wedstrijden en/of activiteiten kunnen gebruikt worden op onze website en (eigen) social media kanalen.
 • Bent u een betaalde kracht dan worden uw gegevens gebruikt voor salarisverwerking.


Bewaartermijn.

GFC’33 bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.

Gebruik van persoonsgegevens door derden.

GFC’33 stelt uw persoonsgegevens niet beschikbaar aan derden voor commerciële, charitatieve of ideële doeleinden. Wel zijn uw persoonsgegevens bekend bij de KNVB, omdat u lid van deze voetbalbond moet zijn, anders kunt u ook geen lid van GFC’33 zijn. Voorts worden uw persoonsgegevens niet gebruikt buiten GFC’33, tenzij u een betaalde kracht bent, dan zijn uw gegevens ook bekend bij De Belastingdienst. Personen binnen GFC’33 die beschikken over persoonsgegevens zijn verplicht tot strikte geheimhouding.

Apps.

De KNVB maakt gebruik van Apps zoals de Wedstrijdzaken App en de Voetbal.nl App. Door het gebruik van Apps kunnen persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt.

Websites van derden.

Op de website van GFC’33 treft u een aantal links aan naar andere websites. GFC’33 kan echter geen verantwoordelijkheid dragen voor de omgang met uw gegevens, door die partijen. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Beveiliging.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens GFC’33 van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • Onze medewerkers en vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.


Rechten omtrent gegevens.

U heeft recht op inzage, rectificatie of bescherming van de persoonsgegevens die we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van (een deel van) u persoonsgegevens. Ook heeft u het recht de door ons verwerkte persoonsgegevens te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u vragen om een legitimatie voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen we u hierover met ons contact op te nemen. U hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Vragen.

Heeft u na het lezen van deze Privacy Policy vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u contact opnemen via [email protected].

Wijzigingen.

GFC’33 behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Policy. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien GFC’33 een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop GFC’33 uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen we dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website.

 

Grubbenvorst, juni 2018

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!