Vrijwilligerstaken

Vrijwilligerstaken

Binnen GFC’33 geldt een vrijwilligersbeleid dat inhoudt dat leden 1 of 2 keer per jaar een vrijwilligerstaak binnen de vereniging dienen uit te voeren. Dit zijn taken die ongeveer 3-4 uur van je tijd in beslag nemen. Per seizoen beoordeelt het bestuur de omvang van de benodigde inzet en welke onderdelen van de club voor de taken worden ingezet.

Er zijn drie hoofdcategorieën van taken:                                                                                                                    

  • Ondersteunende kantineactiviteiten: dit zijn bar/keukendiensten als ondersteuning van de vaste krachten in de kantine.
  • Het fluiten van wedstrijden bij de jeugd.
  • Overige taken: afhankelijk van het wel of niet aanwezig zijn van vaste krachten, kunnen voor bepaalde taken vrijwilligers worden ingezet (bijv. het bemensen van de kassa bij thuiswedstrijden van het 1e elftal).


Van wie worden vrijwilligersactiviteiten verwacht?:

Primair van alle seniorenspelers en spelers van de leeftijdscategorie JO19. Indien nodig kunnen ook andere leden en ouders van jeugdleden worden ingezet. Dit is jaarlijks ter beoordeling aan het bestuur.


Wie zijn er vrijgesteld van deze vrijwilligersactiviteiten:

  • Alle leden die in het betreffende seizoen al een andere niet betaalde taak binnen de vereniging uitvoeren, bijv. bestuurslid, jeugdleider of lid van de activiteitencommissies.


Hoe werkt het?:

  • Aan het begin van het seizoen maakt het bestuur bekend welke teams dat jaar worden ingezet en voor welke taken.
  • Per team worden een lijst aangeleverd met de data voor de betreffende taak: het team vult deze data in met namen en stuurt de lijst retour.
  • Wie op de aangegeven datum verhinderd is, dient zelf voor vervanging te zorgen.
  • Bij afgelasting verschuift de taak naar een nieuwe datum.
  • Leden die op de aangegeven datum niet verschijnen voor hun taak krijgen direct een vervangende taak toegewezen en kunnen, als daar aanleiding toe is, tot het invullen van de vervangende taak geschorst worden voor deelname aan wedstrijden. Een en ander ter beoordeling door de voorzitter van de sanctiecommissie (voorzitter vereniging).

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!